Ełk

Wiadomości Ełk

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Szkoły Celne w Ełku
Wójt Gminy Ełk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w atrakcyjnym mazurskim krajobrazie: obręb BARANY.
Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod:

• indywidualne budownictwo mieszkaniowe:

- działka nr 290/8 o powierzchni 0,1195 ha cena wywoławcza 75 461,73 zł wadium 7 550 zł
- działka nr 290/11 o powierzchni 0,1289 ha cena wywoławcza 81 397,71zł wadium 8 140 zł
- działka nr 290/12 o powierzchni 0,1212 ha cena wywoławcza 76 535,52 zł wadium 7 650 zł
- działka nr 290/2 o powierzchni 0,1233 ha cena wywoławcza 77 861,46 zł wadium 7 790 zł
- działka nr 290/4 o powierzchni 0,1275 ha cena wywoławcza 80 514,57 zł wadium 8 050 zł
- działka nr 290/26 o powierzchni 0,1321 ha cena wywoławcza 83 418,60 zł wadium 8 340 zł
- działka nr 290/33 o powierzchni 0,2071 ha cena wywoławcza 130 779,75 zł wadium 13 080 zł
- działka nr 290/34 o powierzchni 0,2700 ha cena wywoławcza 170 500,14 zł wadium 17 050 zł
- działka nr 290/35 o powierzchni 0,2687 ha cena wywoławcza 169 679,73 zł wadium 16 970 zł
- działka nr 290/36 o powierzchni 0,2675 ha cena wywoławcza 168 922,05 zł wadium 16 890 zł
- działka nr 290/37 o powierzchni 0,2461 ha cena wywoławcza 155 408,04 zł wadium 15 540 zł
- działka nr 290/38 o powierzchni 0,2115 ha cena wywoławcza 133 558,32 zł wadium 13 360 zł
- działka nr 290/40 o powierzchni 0,1149 ha cena wywoławcza 72 557,70 zł wadium 7 260 zł

• zabudowę mieszkalno-usługową:
- działka nr 290/25 o powierzchni 0,2288 ha cena wywoławcza 144 483,18 zł wadium 14 450 zł
- działka nr 290/6 o powierzchni 0,1502 ha cena wywoławcza 94 848,99 zł wadium 9 490 zł


Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami oraz nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lipca 2011 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ełk przy ul. Armii Krajowej 3.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wymagane wadium na konkretną nieruchomość najpóźniej do dnia 29 czerwca 2011 roku włącznie na konto Urzędu Gminy Ełk w Banku Spółdzielczym w Ełku Nr 54 9331 0004 0000 0010 9080 0004.

U w a g a !
Wadium ulega przepadkowi jeżeli: uczestnik, który wygrał przetarg, nie zgłosi się w wyznaczonym dniu i godzinie do zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży bez usprawiedliwienia dostarczonego w terminie trzech dni. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza oraz koszty szacunku i wyrysu nieruchomości.

Cena wywoławcza jest ceną brutto /łącznie z podatkiem VAT/.

Ustalona w drodze przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy Ełk, telefon 87 610 4437 wew. 113 lub 87 610 4432.Wójt Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski

Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego