Ełk

Wiadomości Ełk

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Szkoły Celne w Ełku
W dniu 6 czerwca 2011 roku Komisja Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podczas posiedzenia studyjnego na ziemi warmińsko-mazurskiej odwiedziła plac budowy nowopowstającego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku.


Powiększ zdjęcie
W trakcie wizyty w Ełku senatorowie dowiedzieli się również o realizowanych w regionie inwestycjach i podejmowanych działaniach w zakresie ochrony środowiska w sektorze gospodarki wodno - ściekowej oraz odnawialnych źródeł energii. Członkowie Komisji wysoko ocenili aktywność lokalnych samorządów w tym zakresie.


Komisja Środowiska na placu budowy w Siedliskach
Podczas wizyty na placu budowy w Siedliskach k/Ełku Przewodniczący Komisji Senackiej - Pan Zdzisław Stanisław Pupa oraz jej członkowie i przedstawiciele w składzie: Alicja Zając, Elżbieta Lenart, Przemysław Jacek Błaszczyk, Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Leszek Piechota oraz Jacek Swakoń, mieli możliwość przyjrzenia się z bliska zaawansowaniu prac w ramach inwestycji pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku" współfinansowanej w kwocie 42 mln PLN ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uczestnikom spotkania zostały przedstawione przez Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" - Pana Edwarda Palczewskiego, wszystkie rozwiązania technologiczne zastosowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, pozwalające spełnić wymogi prawa wspólnotowego. Senatorowie i zgromadzeni goście z uznaniem ocenili zaawansowanie prac budowlanych, oglądając wzniesione już obiekty hali sortowni i kompostowni.

Senatorowie w Ełku
Wizytacja Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Ełku rozpoczęła się uroczystym przywitaniem parlamentarzystów przez Prezydenta Miasta Ełku - Pana Tomasza Andrukiewicza w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku. W spotkaniu uczestniczył między innymi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Pan Janusz Zaleski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Andrzej Orzechowski, Wojewoda Warmińsko - Mazurski - Pan Marian Podziewski oraz przedstawiciele władz powiatu ełckiego. Uczestnicy spotkania obejrzeli powstający Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, po czym spacerując promenadą podziwiali walory Miasta Ełku. Senacka wizytacja zakończyła się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, gdzie przedstawiono prezentacje multimedialne pod wspólnym hasłem "Działania regionu ełckiego w zakresie ochrony środowiska". Wśród prelegentów wystąpili: Prezydent Miasta Ełku - Pan Tomasz Andrukiewicz z prezentacją o inwestycjach ełckich z zakresu odnawialnych źródeł energii, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" - Pan Jerzy Czepułkowski z prezentacją o działaniach Związku na rzecz ochrony środowiska oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ełku - Pan Wojciech Jassak z prezentacją Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełku".

Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podczas konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Pan Janusz Zaleski wraz z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim - Panem Marianem Podziewskim odznaczyli Pana Edwarda Palczewskiego - Prezesa Spółki "Eko-MAZURY", odpowiedzialnego za realizację jednej z największej w województwie warmińsko-mazurskim "inwestycji odpadowej", "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". Odznaczenie to jest przyznawane przez Ministra Środowiska jako honorowe wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Wojciech Jóźwik - ComPress PR
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego