Ełk

Wiadomości Ełk

Poniedziałek, 11 grudnia 2023 roku, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Szkoły Celne w Ełku
Do 15 czerwca można składać wnioski o przyznanie stypendiów i nagród za szczególne osiągnięcia sportowe.

Stypendium - forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiającą rozwój kariery sportowej. Przyznawane w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu.


Wnioski w formie drukowanej wraz z potwierdzeniem uzyskanego wyniku sportowego składa się do Urzędu Miasta w Ełku na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVII/435/09 Rady Miasta Ełku z dnia 22 grudnia 2009 r. ws stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Formularze dostepne są w Wydziale Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ełku.

Wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych mogą składać kluby sportowe (w tym działające w formie stowarzyszenia), związki sportowe, szkoły, uczelnie lub inne podmioty. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku w roku bieżącym w terminach: do 15 czerwca na II półrocze oraz do 15 grudnia 2011 na rok następny. Wnioski o przyznanie wyróżnień można składać przez cały rok.


Nagroda jest wyrazem uznania dla:
• zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,
• trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe ich zawodników,
• klubów (w tym działających w formie stowarzyszenia), związków sportowych, instytucji, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.

Dodatkową formą uhonorowania sportowców są Wyróżnienia, które przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: "zawodnik", "trener/instruktor" i "zespół sportowy", za następujące osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego