Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 28 marca 2023 roku, imieniny: Anieli, Kastora, Soni
Szkoły Celne w Ełku
Radni jednogłośnie udzielili absolutorium prezydentowi Tomaszowi Andrukiewiczowi. Poparli w ten sposób wykonanie przez prezydenta budżetu za rok 2010.

Rada Miasta jednogłośnie udzieliła absolutorium za wykonanie budżetu w 2010 r.
Jest to jedna z najważniejszych uchwał, jakie podejmowane są w ciągu całego roku.

W głosowaniu brało udział 20 radnych, wszyscy zgodnie, jednogłośnie udzielili prezydentowi absolutorium. To już piąte absolutorium udzielone Tomaszowi Andrukiewiczowi.

iS
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego