Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 29 marca 2023 roku, imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Szkoły Celne w Ełku
Zarząd Powiatu zdecydował o przystąpieniu do opracowania "Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Powiecie Ełckim na lata 2012-2020". Wspieranie przedsiębiorczości jest jednym z ważniejszych zadań Powiatu.

Program rozwoju przedsiębiorczości jest dokumentem umożliwiającym bieżące zarządzanie rozwojem gospodarczym powiatu. Daje możliwość planowego, opartego na dobrej podstawie analitycznej, realizowania działań ukierunkowanych na tworzenie jak najkorzystniejszych warunków rozwijania przedsiębiorstw z pożytkiem dla lokalnego środowiska.

Pomoc powiatu może być bardzo szeroka i obejmować m.in. organizację szkoleń i usług doradczych, informowanie lokalnych przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków z funduszy unijnych oraz z innych źródeł. Samorząd może aktywnie pomagać w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, a także decydować o odpowiednim kształceniu przyszłych pracowników lokalnych firm. Istotne są możliwości obniżania kosztów działalności przedsiębiorców chociażby poprzez odpowiednią politykę dotyczącą opłat lokalnych, ułatwienie komunikacji poprzez poprawę infrastruktury (np. remonty dróg powiatowych).

Samorząd powiatowy może także dbać o wzrost znaczenia lokalnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości, przyciągnięcie kapitału zewnętrznego - celowa jest wspólna aktywność promocyjna powiatu i przedsiębiorstw. Powiat pod kątem rozwoju gospodarczego może wykorzystywać swoje kontakty ze współpracującymi miastami zagranicznymi.

Krzysztof Piłat - Starosta Ełcki:
Do tej pory brakowało spójnego planu działań i stąd decyzja o przystąpieniu do opracowania Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Powiecie Ełckim na lata 2012-2020.

Przygotowanie lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości, opartego na starannej diagnozie sytuacji w powiecie, uwzględniającego dostępne instrumenty instytucjonalne, prawne i finansowe pomocy dla przedsiębiorców, opracowanego we współpracy z lokalnymi partnerami, pozwoli lepiej gospodarować ograniczonymi zasobami finansowymi samorządu oraz w bardziej skoordynowany sposób realizować zadania, które poprawią warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Zbyt często bowiem różne projekty skierowane na rozwój przedsiębiorczości są wdrażane w sposób nieskoordynowany, przez co efekty tych działań dla lokalnej społeczności są znacznie mniejsze, niż gdyby były realizowane w ramach spójnego programu.

iS (Powiat Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego