Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 28 marca 2023 roku, imieniny: Anieli, Kastora, Soni
Szkoły Celne w Ełku
Powołano Stowarzyszenie Muzeum dla Ełku, którego celem będzie pomoc w utworzeniu, a następnie funkcjonowaniu Muzeum Historycznego w Ełku. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia został Kazimierz Bogusz.

W Urzędzie Miasta Ełku odbyło się spotkanie założycielskie nowego ełckiego stowarzyszenia.

Powołanie "Stowarzyszenie Muzeum Dla Ełku" to inicjatywa prezydenta Ełku, który wychodząc naprzeciw potrzebie utworzenia takiej instytucji, podejmuje konsekwentne działania w tym kierunku.

Już w październiku 2010 r. prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz powołał Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. utworzenia muzeum w Ełku, którym został historyk Kazimierz Bogusz.

W trakcie spotkania wybrano władze stowarzyszania. W głosowaniu zdecydowano, że przewodniczącym Zarządu zostanie właśnie Kazimierz Bogusz. Dodatkowo do Zarządu wybrano: Iwonę Drażbę (Skarbnik) oraz Jakuba Rudnickiego (Sekretarz).

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim wsparcie utworzenia placówki kulturalno-edukacyjno-historycznej Muzeum Historycznego z siedzibą w Ełku. Po jego utworzeniu Stowarzyszenie będzie wspierać Muzeum w rozwoju i realizacji celów statutowych.

Nowe stowarzyszenie będzie miało siedzibę w niedawno wyremontowanej kamienicy przy ul. Małeckich 3.

Stowarzyszenie będzie prowadzić i wspierać działalność kulturalną, naukową, edytorską informacyjną i edukacyjną. Wśród celów będą również:
• Działanie na rzecz zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego Ełku i regionu
• Pielęgnacja i popularyzacja historii, tradycji i dorobku regionu.
• Wspieranie projektów edukacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej, w szczególności do ełckiej młodzieży szkolnej.
• Popularyzacja i kształtowanie wiedzy fachowej z zakresu humanistyki wśród swoich członków i w środowisku lokalnym.
• Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między ludźmi, społecznościami i narodami.
• Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
• Podejmowanie działań na rzecz dialogu i współpracy pomiędzy narodami, w szczególności pomiędzy Polakami, Niemcami, Rosjanami, Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami.
• Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej, w tym we współdziałaniu z krajami członkowskimi i kandydującymi do Unii Europejskiej.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego