Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 29 marca 2023 roku, imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Szkoły Celne w Ełku
W dniu 6 września 2011 roku w wybudowanej siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY”, zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, odbyła się konferencja prasowa pn. Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” oraz promocją prawidłowego postępowania z odpadami.
W trakcie konferencji licznie przybyli goście, (w tym szerokie grono pedagogiczne placówek oświatowych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”), mogli zapoznać się z programem kampanii edukacji ekologicznej, prowadzonej w ramach przedmiotowej inwestycji. Ponadto uczestnikom zaprezentowany został aktualny postęp prac budowlanych i montażowych na placu budowy.


Powiększ zdjęcie
W konferencji wziął udział między innymi Pan Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Miasta Ełku oraz Pan Antoni Polkowski - Wójt Gminy Ełk, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali szczególne znaczenie działań proekologicznych dla środowiska naturalnego, a także ogromną rolę dla całego regionu wschodniej ściany województwa warmińsko - mazurskiego, inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, realizowanej w Siedliskach k/Ełku.
Tematem przewodnim konferencji było zaprezentowanie dotychczas zrealizowanych działań z zakresu prowadzonej kampanii edukacyjnej, skierowanej do najmłodszych oraz grona pedagogicznego, przez przedstawiciela Wykonawcy Kontraktu „Na opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu”, Panią Magdalenę Kaczorowską - Dołowy. Obok ogólnych założeń programowych, wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi w ramach niniejszej kampanii. Swoimi doświadczeniami z zakresu sposobów kształtowania prawidłowych postaw pro-ekologicznych u dzieci i młodzieży, podzielili się także z uczestnikami konferencji, Pan Roman Paczkowski - Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Pani Wanda Wojnowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku.

Spotkanie zakończyło się oficjalną wizytacją placu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach, gdzie Pan Edward Palczewski - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., przybliżył wszystkim zainteresowanym zasady funkcjonowania wybudowanego Zakładu oraz zastosowane w nim najnowsze rozwiązania technologiczne.Wojciech Jóźwik ComPress PR
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego