Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 28 marca 2023 roku, imieniny: Anieli, Kastora, Soni
Szkoły Celne w Ełku
16 września w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu odbyła się trzecia edycja warsztatów w ramach projektu „Wirtualne laboratoria - sukces innowacji”, w której wzięli udział nauczyciele z techników logistycznych z całej Polski, w tym również z Zespołu Szkół nr 3 im. J. H. Małeckich w Ełku.


Powiększ zdjęcie
Głównym celem spotkania było podsumowanie pierwszego semestru zajęć z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych w 49 szkołach testujących i omówienie funkcjonalności tego narzędzia.

Jolanta Grędzińska - Kosiorek i Grażyna Orchowska, nauczycielki z ZS nr 3, odebrały też certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć w systemie iScala.

Dla podnoszenia jakości edukacji zawodowej szczególnie warsztaty organizowane dla nauczycieli w ramach projektu są szczególnie ważne. Stwarzają im unikalną możliwość doskonalenia znajomości obsługi WLLSiM i pracy z systemem iScala.

Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe (WLLSiM), opracowane przez Wyższą Szkołę Logistyki we współpracy z firmą L-Systems pozwolą uczniom na przyswojenie praktycznej wiedzy i zdobycie umiejętności z zakresu obsługi systemów klasy ERP niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Dzięki temu uczniowie techników będą lepiej wyedukowani i łatwiej znajdą pracę. Efekty tego widać już dziś - jak wynika z wypowiedzi nauczycieli, uczniowie na obowiązkowych praktykach w większym niż dotychczas zakresie wykonują zadania związane z pracą etatowych pracowników.

Współużytkowane przez szkoły środowisko wirtualne składa się z oprogramowania zainstalowanego na szkolnych komputerach oraz baz danych umieszczonych na serwerach zewnętrznych. Pozwala to realizować założenia podstaw programowych w praktyczny sposób bez konieczności zakupu drogiego sprzętu. Uczniowie i nauczyciele w nieograniczonym zakresie mogą korzystać również z materiałów pomocniczych - podręczników, prezentacji Flash uzupełniających zakres treści dydaktycznych oraz szkoleń multimedialnych dla nauczycieli.

Uczniowie kształcą się w oparciu o system iScala, wykorzystywany na co dzień przez przedsiębiorstwa we wspomaganiu działalności gospodarczej (np. Scania, Energizer, Elektrolux). Zdecydowanie zwiększa to praktyczny wymiar laboratoriów zawodowych. Doświadczenia zebrane w ramach tworzenia i uruchamiania WLLSiM posłużą do opracowania metody kształcenia pod nazwą Wirtualnych Laboratoriów, która w przyszłości pozwoli na opracowanie uniwersalnej, powszechnie dostępnej wersji tego narzędzia edukacyjnego dla innych kierunków zawodowych. Z założenia ma to pozwolić na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego oraz obniżenie kosztów dostępu do najnowszych materiałów naukowych.


iS
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego