Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 29 marca 2023 roku, imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Szkoły Celne w Ełku
Już wkrótce nadejdzie zima, a wraz z nią pogorszą się warunki na drogach. Dlatego już teraz Zarząd Powiatu podjął decyzje związane z zimowym utrzymaniem dróg w naszym powiecie. Zadaniem tych działań jest zapewnienie bezpiecznej przejezdności dla użytkowników dróg.

Krzysztof Piłat - Starosta Ełcki:
Powiat jest dobrze przygotowany do zimy w tym zakresie. Będziemy dbać w sumie o 345 km dróg. Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu ełckiego prowadzone jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku na podstawie przyjętych przez Zarząd Powiatu standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych. Oczywiście w przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami śnieżnymi mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów. Decydować o tym będą potrzeby mieszkańców powiatu.

Standard V oznacza, że śnieg luźny usuwany będzie z jezdni do 16 godzin, zaspy do 24 godzin, a gołoledź do 8 godzin. W miejscach zasp odśnieżony będzie co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek; jezdnia będzie posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Tym standardem objętych zostało 227,87 km dróg powiatowych, po których poruszają się autobusy szkolne i PKS.

Standard VI to odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie będą posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych; zaspy będą usuwane do 48 godzin, gołoledź do 8 godzin. Wg tego standardu utrzymywanych będzie 117,464 km dróg powiatowych, po których nie odbywa się komunikacja autobusowa, m.in. drogi gruntowe.

iS (Powiat Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego