Ełk

Wiadomości Ełk

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Szkoły Celne w Ełku
Jubileusz 65-lecia świętowała dziś Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku.

Szkoła została powołana do życia w 1946 roku, jej pierwszą siedzibą był budynek I Liceum Ogólnokształcącego. Od 1954 roku Szkoła Podstawowa nr 2 mieści się przy ul. Małeckich 1. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był Jan Piotrowski. Był on jednym z pierwszych osadników przybyłych do Ełku, który podjął się organizacji szkoły w warunkach powojennych. Prawie ćwierć wieku sprawował swoje stanowisko.

Po odejściu na zasłużoną emeryturę Jana Piotrowskiego jego miejsce zajął Jan Hawrus i zarządzał szkołą przez ponad 20 lat. Za jego kadencji szkoła uzyskiwała liczne sukcesy w wojewódzkich olimpiadach przedmiotowych. Rok szkolny 1991/92 przyniósł kolejną zmianę w życiu szkoły. Kolejnym, trzecim dyrektorem szkoły został Janusz Dąbrowski - nauczyciel szkoły, który założył w "dwójce" pracownię komputerową, co zapoczątkowało nauczanie informatyki. W roku szkolnym 1997/98 dyrektorem "dwójki" został Jerzy Romanowski, który sprawował funkcję do roku 2002. W tym czasie w szkole działał Uczniowski Klub Szachowy "Roszada". W latach 2002 - 2007 funkcję dyrektora szkoły pełniła Maria Nowacka.

Obecnie dyrektorem "dwójki" jest Małgorzata Kopiczko. Zapoczątkowała ona w szkole działalność Stowarzyszenia "Biała Lilia", które pozyskuje granty na dodatkowe zajęcia edukacyjne. Dzięki jej staraniom uczniowie mogą uczyć się w klasach sportowych, artystycznych i tanecznych. Planowana jest budowa nowej sali gimnastycznej.

"Dwójka" zwraca szczególną uwagę na wychowanie patriotyczne swoich uczniów. Organizowane są wieczornice, które przybliżają uczniom losy polskich rodzin w czasie II wojny światowej. Uroczystości te angażują dzieci, ich rodziców oraz starsze pokolenie. Szkoła prowadzi liczne zajęcia pozalekcyjne - przedmiotowe i artystyczne, przystąpiła także do wielu projektów: "Szkoła Promująca Zdrowie", "Szkoła z klasą", czy "Szkoły Marzeń".

Mury szkoły opuściło dotychczas ponad 8 tysięcy absolwentów, dzisiejsi lekarze, prawnicy, księża, politycy czy społecznicy.

iS
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego