Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 29 marca 2023 roku, imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Szkoły Celne w Ełku
W dniach 18-21.10.2011r. Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ełku przeprowadziła szereg szkoleń przy współpracy ze Szkołą Policealną MEDYK w Ełku oraz jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinowie, Starych Juchach oraz Prostkach.

Szkolenia informacyjno-instruktażowe prowadzone były w Gimnazjach znajdujących się na obszarach wiejskich z terenu działania Placówki i dotyczyły podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Omawiano również zagadnienia na temat podstawowych zadań ustawowych dotyczących działalności KRUS. Szkolenia połączone były z pokazami nt. praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz sposobów prawidłowego reagowania na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu prezentowanymi przez uczniów Szkoły Policealnej MEDYK oraz jednostki OSP.

Dariusz Mońko
PT KRUS Ełk

Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego