Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 24 marca 2023 roku, imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
Szkoły Celne w Ełku
Prezydent Tomasz Andrukiewicz został laureatem tegorocznej edycji Konkursu "Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości". Doceniono też działania dwóch miejskich jednostek edukacyjnych: Szkoły podstawowej nr 5 oraz Miejskiego Przedszkola "Bajka".

W piątek 4 listopada w salach kopernikowskich zamku olsztyńskiego odbyła się Gala Jakości 2011. Podczas uroczystości nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień w XI edycji Konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości, a także VII edycji Konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur.

Laureatem Konkursu "Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości" został Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, który otrzymał Nagrodę Specjalną "za popularyzację w regionie problematyki zarządzania przez jakość".

Od momentu objęcia urzędu w 2006 r. prezydent Andrukiewicz kładzie duży nacisk na wdrażanie polityki jakości i nowoczesnych metod zarządzania miastem. Działania te przyniosły konkretne efekty. Swoimi metodami pracy i doświadczeniem prezydent dzieli się z innymi organizacjami, co zostało zauważone przez Komitet Konkursu.

Oprócz prezydenta Ełku w tegorocznej edycji doceniono również 2 miejskie jednostki. W kategorii organizacje edukacyjne Statuetkę "Warmińsko - Mazurska Nagroda Jakości" za doskonałość zarządzania przyznano Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku, wyróżnienie natomiast otrzymało Miejskie Przedszkole "Bajka".

Organizatorem konkursu był Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z wydawcą "Gazety Olsztyńskiej" oraz Polskim Radiem Olsztyn S.A.


Więcej o Konkursie
Konkurs Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości, ustanowiony został przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2000 r. i jest ukierunkowany na organizacje wdrażające filozofię Zarządzania przez Jakość (Total Quality Management - TQM). Konkurs zmierza do upowszechnienia tej filozofii w województwie warmińsko-mazurskim.

Statuetki i wyróżnienia przyznawane są organizacjom, które osiągnęły najwyższą ocenę ekspertów i Komitetu przy zastosowaniu instrumentarium tzw. modelu Polskiej Nagrody Jakości. Organizacje, które uzyskały certyfikaty oparte między innymi na normach ISO serii 9000, 14000 i 18000 są preferowane w procesie oceny.

Komitet może też przyznać nagrodę specjalną – Statuetkę, którą mogą otrzymać organizacje i osoby wyróżniające się w popularyzacji w regionie problematyki Zarządzania przez Jakość.

W skład Komitetu Konkursu wchodzi jedenaście osób. Do składu Komitetu powoływani są w szczególności radni Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele uczelni z regionu, na których są wydziały organizacji lub/i zarządzania, szefowie oddziałów banków.

Kolegium Ekspertów jest organem oceniającym w Konkursie. W skład Kolegium wchodzą osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenia przeprowadzone przez Sekretariat Konkursu Polskiej Nagrody Jakości i uzyskały akt powołania przez Komitet Konkursu.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego