Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 24 marca 2023 roku, imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
Szkoły Celne w Ełku
Starosta Ełcki ogłasza konkurs na tytuł gazety wydawanej w 2012 r. przez Starostwo Powiatowe w Ełku.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ełckiego.

Sposób zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pokój 127 (Sekretariat) w kopercie z dopiskiem Konkurs na tytuł gazety wydawanej w 2012 r. przez Starostwo Powiatowe w Ełku.

Termin zgłaszania:
16 grudnia 2011 r. do godz. 14:00
Ogłoszenie wyników:
22 grudnia 2011 r.
Kontakt w sprawie:
Zespół ds. Informacji, Starostwo Powiatowe w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, p. 390, tel. 87 621 83 36

Laureat konkursu uhonorowany zostanie nagrodą rzeczową.

Starosta Ełcki
/-/Krzysztof Piłat

Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego