Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 26 marca 2023 roku, imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Szkoły Celne w Ełku
Urząd Miasta Ełku przypomina, że w dniu 15 grudnia mija drugi w tym roku termin składania wniosków o przyznanie stypendiów i nagród za szczególne osiągnięcia sportowe.

Stypendium to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu.

Nagroda jest wyrazem uznania dla:
• zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,
• trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe ich zawodników,
• klubów (w tym działających w formie stowarzyszenia), związków sportowych, instytucji, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.

Wyróżnienia przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: "zawodnik", "trener/instruktor" i "zespół sportowy", za następujące osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Do składania wniosków uprawnione są: kluby sportowe (w tym działające w formie stowarzyszenia), związki sportowe, szkoły, uczelnie oraz inne podmioty.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku w roku bieżącym w terminie do 15 grudnia 2011 (na okres od stycznia do czerwca roku następnego). Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ełku.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego