Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 29 marca 2023 roku, imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Szkoły Celne w Ełku
Zakończyła się kompleksowa modernizacja 11 ulic na os. Grunwaldzkim. Dziś inwestycja została odebrana. Prace zakończyły się 6 miesięcy wcześniej niż planowano.

Modernizacja trwała prawie dwa lata i złożona była z dwóch etapów.

Pierwszy polegał na kompleksowej modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjno-deszczowej. Osiedle Grunwaldzkie zyskało dzięki temu przedsięwzięciu sieć kanalizacyjną, która zastąpiła przydomowe szamba oraz sieć deszczową, która ma odprowadzać wody opadowe do sieci miejskiej. Łącznie wykonano: 3,7 km wodociągu, 4 km kanalizacji sanitarnej, 2 km kanalizacji deszczowej.

Prace były prowadzone w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej miasta Ełku". Ich koszt wyniósł 4 mln zł. Ponad 50 % środków pochodzi z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Pozostałe wydatki finansowane były w ramach budżetu miasta Ełku oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Drugi etap, to kompleksowa modernizacja 2,6 km wszystkich 11 ulic za kwotę 2 640 000 zł (Królowej Jadwigi, Księżnej Anny, Książąt Mazowieckich, Księcia Witolda, Długosza, Maćka z Bogdańca, Jagienki, Juranda, Zbyszka, Danusi). Wcześniej Urząd Miasta wyłożył dodatkowo jeszcze 350 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia.

W ramach inwestycji wybudowane zostały nowe chodniki, jezdnie oraz wjazdy do budynków z kostki betonowej. Ułożono nowe trawniki oraz kompleksowo zmodernizowano sieć elektryczną i zamontowano 76 nowych latarni.

Planowany termin zakończenia prac ustalono na 31 maja 2012 r. Jednak w związku z szybko wykonanymi pracami wodno-kanalizacyjnymi możliwa była szybka modernizacja ulic na os. Grunwaldzkim. Jednocześnie zmodernizowana została również ulica Zamkowa, do realizacji której miasto dołożyło 555 tys zł.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego