Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 9 czerwca 2023 roku, imieniny: Anny-Marii, Felicjana, Sławoja
Szkoły Celne w Ełku
Zima coraz bardziej daje się we znaki mieszkańcom Ełku. Należy pamiętać, że za usuwanie skutków zimowej aury odpowiadają nie tylko służby miejskie, ale także właściciele bądź zarządcy nieruchomości.

Odśnieżaniem i zwalczaniem oblodzenia na publicznych drogach miejskich zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku. Zimowe utrzymanie obejmuje łącznie 665 190 m2 powierzcni dróg, chodników i placów.

W budżecie miasta na akcję zimową zaplanowano kwotę: 1 255 305 zł (obejmuje ona okres: od grudnia 2011 do marca 2012 oraz listopad 2012). Najważniejsze koszty ponoszone są co roku na usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu, śliskości z jezdni i ciągów pieszych oraz na uzupełnianie zapasów soli i piasku.

Intensywne opady mogą doprowadzić do zgromadzenia dużych ilości śniegu w ciągach komunikacyjnych niektórych ulic o niewystarczającej szerokości pasa drogowego np. ul. Armii Krajowej, Mickiewicza (u zbiegu z ul. Piłsudskiego), przejścia piesze na skrzyżowaniach dróg, wówczas konieczna będzie wywózka śniegu z newralgicznych punktów.

Odśnieżanie prowadzone jest w pewnej kolejności w zależności od kategorii dróg zakwalifikowanych w/g ważności dojazdu do instytucji bądź zakładów pierwszej potrzeby (szpital, gazownia, rejon energetyczni itp.).

Powszechnie panujące przekonanie, że za całość usuwania skutków zimy spoczywa na służbach miejskich jest błędne. Należy pamiętać, że to poszczególni właściciele bądź zarządcy nieruchomości odpowiadają za zwalczanie śliskości i odśnieżanie przyległego terenu.

Ratusz apeluje do spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów posiadających zwartą zabudowę mieszkaniową o czynne odśnieżanie wewnętrznych dróg i dojazdów do posesji. Zwracając jednocześnie uwagę wszystkim właścicielom i zarządcom budynków na usuwanie nadmiaru śniegu z połaci dachowych, szczególnie płaskich. W przypadku odwilży należy pamiętać, że powoduje ona powstawanie nawisów i sopli lodowych zagrażających przechodniom i pojazdom.

Uwagi dotyczące odśnieżania miasta można zgłaszać:
• do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku (tel. 87 610 44 54)
• koordynatora akcji zimowej ze strony Urzędu Miasta Ełku (87 73 26 136)
• Straży Miejskiej w Ełku (986)

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego