Ełk

Wiadomości Ełk

Czwartek, 8 czerwca 2023 roku, imieniny: Ady, Celii, Medarda
Szkoły Celne w Ełku
Dofinansowanie z Urzędu Miasta otrzymały Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

Policja otrzymała środki pieniężne, które przeznaczy na zatrudnienie lekarza pełniącego dyżur w policyjnej izbie wytrzeźwień w kwocie 60 tysięcy, 20 tysięcy na remonty pomieszczeń oraz 10 tysięcy na nagrody dla policjantów pełniących służbę prewencyjną.

Co roku na izbę wytrzeźwień ełckiej komendy trafia ponad 1600 osób. Każda z nich musi zostać przebadana przez lekarza. Transport takiej osoby do szpitala na badanie lekarskie znacznie wydłuża czas interwencji - powiedział Marek Hyzopski Komendant Powiatowy Policji w Ełku. Jedno badanie lekarskie osoby trafiającej na izbę wytrzeźwień to koszt od 60 do 100 złotych.

30 tysięcy przekazane dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostanie przeznaczone na doposażenie tzw. sprzętu do dekontaminacji czyli oczyszczania i odkażania, poinformował Marek Markowski zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

iS (Radio5)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego