Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 4 czerwca 2023 roku, imieniny: Christy, Helgi, Karola
Szkoły Celne w Ełku
Prezydent Ełku podpisał wczoraj umowy z pedagogami i animatorami ulicznymi. Tym samym streetworkerzy rozpoczęli pracę na ełckich ulicach w ramach projektu "Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej".

Projekt pn. "Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej" to program rewitalizacji społecznej, który Miasto Ełk realizuje we współpracy ze Stowarzyszeniem Ełcka Grupa Animacji i Pedagogiki Społecznej "ALTERNATYWA" w ramach projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę kontynuacji pracy pedagogów ulicznych rozpoczętej w 2009 r. przez Urząd Miasta Ełku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głównym celem podejmowanych działań jest aktywizacja społeczna minimum 150 młodych osób - dzieci i młodzieży w wieku 10-20 lat - wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tego wyzwania podejmie się 20 osób, które przez ostatnie 4 miesiące uczestniczyło w różnych formach szkoleniowych organizowanych w ramach Szkoły Pedagogów Ulicznych i Animatorów. Od 2 kwietnia 10 pedagogów ulicy i 10 animatorów podejmie się pracy w środowisku otwartym, czyli na ełckich ulicach, ukierunkowanej na reintegrację społeczną i zagospodarowanie czasu wolnego młodych ełczan głównie z terenu Śródmieścia.
Przez 7 najbliższych miesięcy będą aktywnie uczestniczyć w kreowaniu podwórkowej rzeczywistości. Do pracy z dziećmi i młodzieżą zostanie zakupione przenośne mini boisko do gry w piłkę nożną oraz sprzęt sportowo - rekreacyjny, który pozwoli aktywnie spędzić czas wolny na świeżym powietrzu. Zostanie zakupiony również przenośny sprzęt nagłaśniający. W ramach projektu przewidziane są również fundusze na zagospodarowanie czasu wolnego poprzez korzystanie z odpłatnych form rozrywki np. basen, kręgle lub kino.

Łącznie streetworkerzy spędzą na ełckich podwórkach ponad 14 000 godzin.

Całkowita wartość projektu to 896 741 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 790 660 zł
Wkład własny Beneficjenta - Miasta Ełk: 95 000 zł
Wkład własny Partnera – Stowarzyszenie Ełcka Grupa Animacji i Pedagogiki Społecznej ALTERNATYWA: 11 081 zł

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego