Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 1 lipca 2022 roku, imieniny: Bogusza, Haliny, Mariana
Szkoły Celne w Ełku
W całej Europie powstają lotniska lokalne dla ruchu turystycznego i biznesowego. Miasto Ełk w partnerstwie z Krosnem i Chełmem będzie realizowało projekt "Odlotowa Polska Wschodnia".

Lotnisko lokalne to okno na świat. Miałoby ono wspomagać i przyspieszać rozwój turystyki i biznesu. Stanowić o atrakcyjności terenów inwestycyjnych - atrakcyjnych także turystycznie, do których łatwo będzie dotrzeć drogą powietrzną. Lotnisko w Ełku mogłoby obsługiwać inne miejscowości z Mazur i Suwalszczyzny.

Miasto Ełk wskazuje dwie potencjalne lokalizacje lotniska lokalnego, położone w odległości 10 km od Ełku. Najbardziej interesujące jest położenie w pobliżu Pisanicy, w niedalekiej odległości od drogi krajowej nr 16. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo obszar ten jest przeznaczony pod funkcjonowanie lotniska. Warto dodać, że na tym terenie funkcjonowało kiedyś lotnisko dla celów rolnictwa. Inna lokalizacja to okolice Legi.

Projekt przewiduje m.in. opracowanie ekspertyz, analiz, dokumentów oraz strategii. Działania te potrwają do końca września 2013 roku. Będą możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Kwota dofinansowania wynosi 1 614 008,33 zł, a wkład miasta Ełku to 50 tys. zł.

Jeśli analizy wypadną pomyślnie, w pierwszej kolejności może powstać lotnisko trawiaste. Koszt jego urządzenia oscyluje w kwocie 300 - 500 tys. zł. Mogłoby one przyjmować awionetki biznesowo-turystyczne 4-6 osobowe. Mogłoby one powstać już do 2015 r.

W dalszej kolejności, w partnerstwie z innymi samorządami oraz inwestorem prywatnym mogłoby powstać lotnisko o długości 1600 m pasa startowego, przystosowane do przyjmowania samolotów 20-osobowych. Jego koszt można szacować na poziomie 10 mln zł. Dlatego też potrzebne byłoby wsparcie Unii Europejskiej. Możliwe, że inwestycja ta mogłaby powstać w partnerstwie publiczno-prywatnym. Czas realizacji uzależniony będzie od środków finansowych, ale realny okres realizacji to rok 2018.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego