Ełk

Wiadomości Ełk

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Szkoły Celne w Ełku
Prezydent Ełku podpisał umowy partnerskie z przedstawicielami rosyjskiego miasta Oziersk. Dokumenty regulują zasady współpracy przy realizacji dwóch kolejnych projektów: "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy" oraz "Biura wspierania przedsiębiorczości".

Wczoraj w Urzędzie Miasta podpisano umowy partnerskie z przedstawicielami Ozierska, które regulują zasady współpracy przy realizacji projektów. Dokumenty podpisali: Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz Wladimir Golubowskij - Mer Miasta Oziersk i Wladimir Babluckij - Szef Administracji Miasta Oziersk.

Realizacja wspólnych projektów Miasta Ełku oraz Miasta Oziersk z Obwodu Kaliningradzkiego rozpocznie się we wrześniu tego roku.

Projekt "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy"

Celem projektu jest wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego poprzez rozwój potencjału turystycznego Ełku i Ozierska oraz poprzez nawiązanie i promocję turystycznej współpracy transgranicznej między samorządami. By to osiągnąć planowane jest uatrakcyjnienie oferty turystycznej Ełku i Ozierska poprzez stworzenie transgranicznych produktów turystycznych oraz zachęcenie turystów do odwiedzenia miast partnerskich poprzez stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej i międzynarodowego programu rozwoju turystyki.

W ramach projektu zostaną zbudowane dwa parki linowe w Ełku i w Oziersku, które w czasie realizacji projektu będą bezpłatnie udostępniane mieszkańcom miast i turystom. Zostanie także utworzony międzynarodowy program rozwoju turystyki, powstanie system informacji turystycznej w postaci wielojęzycznej strony www. Odbędzie się również 10 wymian turystycznych dzieci i młodzieży.

Wartość projektu to: 466 363,62 Euro. Projekt został rekomendowany do dofinansowania ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013. Kwota dofinansowania: 419 727,22 Euro. Wkład własny Miasta Ełk: 23 741,20 Euro. Wkład własny Miasta Oziersk: 22 895,20 Euro.

Projekt "Biura wspierania przedsiębiorczości"

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego poprzez nawiązanie i promocję gospodarczej współpracy transgranicznej pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorcami, organizacjami biznesowymi i samorządami oraz wspieranie przedsiębiorczości.

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie konkurencyjności MŚP, rozwój i wsparcie rynków lokalnych w mieście Ełk i rejonie Oziersk, doradztwo, wspólne szkolenia i promocję, ochronę wspólnych interesów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.

Całkowita wartość projektu: 205 100,36 Euro. Projekt otrzyma dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja w kwocie: 184 590,32 Euro (90%).

iS (UM Ełk)
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego