Ełk

Wiadomości Ełk

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Szkoły Celne w Ełku
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku pozyskał dodatkowe środki na realizację programu specjalnego pod nazwą "Wyjście z cienia".

Programem, który będzie realizowany od 1 czerwca do 30 listopada br., objęte zostaną 92 osoby. Program adresowany jest w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych w przedziale wiekowym 18-30 lat. Preferowane będą również osoby bez doświadczenia zawodowego oraz ze wsi.

W ramach programu przewiduje się zastosowanie następujących instrumentów rynku pracy:

1. Organizacja staży.
Elementem specyficznym wspierającym zatrudnienie dla osób bezrobotnych podejmujących staż będzie dodatek aktywizująco-zatrudnieniowy. Będzie on przyznawany osobom odbywającym staż jednorazowo, w ostatnim miesiącu stażu i obejmie 56 osób w kwocie po 800 zł/os. Wypłacany będzie tylko w przypadku nienagannego odbywania stażu.

Nabór wniosków dotyczących organizacji staży odbędzie się od 28 maja do 15 czerwca 2012 roku.

2. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 18 osób w kwocie do 20 000 złotych.
Elementem specyficznym wspierającym zatrudnienie dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność będzie wsparcie początkowego okresu działalności w wysokości do 200 zł wypłacane miesięcznie w okresie do 4 miesięcy (ogółem do 800 złotych).

Nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej będzie odbywać się od 10 do 20 lipca 2012 roku.

3. Przyznawanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy pracodawcom na 18 stanowisk w kwocie 20 000 złotych na jedno stanowisko.
Elementem specyficznym dla osób bezrobotnych skierowanych w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy będzie pakiet finansowy motywująco-aktywizujący w wysokości 800 zł /os. Wypłacany będzie w listopadzie po paru miesiącach nienagannej pracy.

Nabór wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy pracodawcom odbędzie się od 28 maja do 8 czerwca 2012 roku.

iS (Powiat Ełk)
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego