Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 6 czerwca 2023 roku, imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Szkoły Celne w Ełku
Fakty w sprawie schroniska dla zwierząt koło Ełku.

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyraził dezaprobatę wobec formy "adopcji" przeprowadzonej w schronisku dla zwierząt w Ruskiej Wsi koło Ełku w dniu 26 czerwca 2012 r. Zabranie psów przez Fundację Bernardyn i Fundację Rottka powołujących się na art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, faktycznie nastąpiło z naruszeniem wymogów tego przepisu.

W piśmie, które Prezydent Miasta Ełku otrzymał od Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii czytamy m.in.:

Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. W ramach tego obowiązku m.in. w dniu 25 czerwca 2012 r. przeprowadzona została przez inspektora z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie kontrolna doraźna wykonania obowiązków Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku w kontekście nadzoru nad schroniskiem w Ruskiej Wsi, w tym również pod kątem, czy nie występują naruszenia prawa (...).

Kontrola nie wykazała znamion znęcania się nad zwierzętami, utrzymywania psów w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywania ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach nieprzystosowanych dla tych zwierząt.

Tym samym treść protokołu, jakkolwiek sporządzonego z datą dnia następnego oraz dokumentacja zdjęciowa, zamieszczona w Internecie, a mające poświadczyć zły stan schroniska, w naszej ocenie rozmija się z prawdą, a wręcz jest niewiarygodna.

Bezpodstawne jest bowiem uzasadnienie zawarte w tzw. protokole odebrania dot. "bezpośredniego zagrożenia zdrowia, ponieważ większość psów przebywających w pawilonie wykazuje objawy prawdopodobnego zagrożenia świerzbem nużeńcem, grzybiczego, gronkowcem i paciorkowcem". Wskazane zagrożenie – to skutek tego, iż do schronisk trafiają również zwierzęta stare i chore. A to powoduje, że nie można postawić znaku równości pomiędzy źródłem chorób, a warunkami schroniska. Nie można również występowania chorób utożsamić z utrzymywaniem zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, skoro choroby dotykają również zwierzęta przebywające w komfortowych warunkach.

Ponadto Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż zwierzęta ze zmianami skórnymi były w trakcie leczenia, co potwierdza odpowiednia dokumentacja lekarsko-weterynaryjna.

Reasumując, tylko w przypadku, gdyby faktycznie zaistniały okoliczności wymagające reakcji w związku z naruszeniem dobrostanu zwierząt (...) należałoby zastosować art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, na który Fundacje powołały się w swoim protokole z dnia 26 czerwca 2012 r. Należy mieć jednak na uwadze, że wymaga to uprzedniego zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia przezeń decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.

Odebranie zwierząt 26 czerwca 2012 r. nastąpiło z pominięciem tego wymogu, co pomimo najlepszych intencji jest rażącym naruszeniem prawa w tym zakresie.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego