Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 26 maja 2020 roku, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Szkoły Celne w Ełku
Wśród laureatów XII Edycji Konkursu "Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości" znalazły się dwie jednostki oświatowe z Ełku.

9 listopada w Salach Kopernikowskich Zamku Olsztyńskiego odbyła się Gala Jakości 2012, podczas której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursów: "Warmińsko - Mazurska Nagroda Jakości" oraz "Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur".

W tegorocznej edycji konkursu "Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości" nagrodzono dwie jednostki oświatowe z Ełku. W kategorii "organizacje edukacyjne" laureatem zostało Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, któremu przyznano Statuetkę Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości "za doskonałość zarządzania". W tej samej kategorii Wyróżnienie "za zaangażowanie w doskonałość zarządzania" otrzymało Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku.


Konkurs Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości ustanowiony został przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2000 r. Konkurs ukierunkowany jest na organizacje wdrażające filozofię Zarządzania przez Jakość (Total Quality Management - TQM) i zmierza do upowszechnienia tej filozofii w województwie warmińsko-mazurskim. Konkurs wpisuje się w Warmińsko - Mazurski Program Promocji Jakości na lata 2000 - 2015.

Statuetki i Wyróżnienia przyznawane są organizacjom, które osiągnęły najwyższą ocenę ekspertów i Komitetu przy zastosowaniu instrumentarium tzw. modelu Polskiej Nagrody Jakości. Organizacje, które uzyskały certyfikaty oparte między innymi na normach ISO serii 9000, 14000 i 18000 są preferowane w procesie oceny.

Nagroda Specjalna - Statuetka przyznawana jest przez Komitet organizacjom i osobom, które wyróżniają się w popularyzacji w regionie problematyki Zarządzania przez Jakość.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego