Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 22 września 2023 roku, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Szkoły Celne w Ełku
W "Raporcie atrakcyjności inwestycyjnej regionów 2012" Ełk znalazł się wśród 10 najwyżej ocenianych gmin województwa warmińsko-mazurskiego.


Powiększ zdjęcie
21 listopada w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona atrakcyjności inwestycyjnej województw. Podczas konferencji przedstawione zostały wyniki tegorocznego "Raportu atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski - 2012", wykonanego na zlecenie PAIiIZ przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W tegorocznym raporcie Ełk znalazł się wśród 10 najwyżej ocenianych gmin województwa warmińsko-mazurskiego pod względem potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej, otrzymując klasę A (najwyższą) dla gospodarki narodowej oraz większości jej najważniejszych sekcji.

W konferencji uczestniczył Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, który był jednym z prelegentów panelu "Dobre praktyki w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej gmin". Organizatorzy poprosili prezydenta o wypowiedź na temat sposobów budowania atrakcyjności inwestycyjnej Ełku, ponieważ uznali, że działania te mogą być wzorem dla innych samorządów.


"Raport atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski - 2012" należy do nielicznych opracowań, które obejmują swoim badaniem nie tylko województwa, ale lokalne społeczności - mikroregiony (gminy i powiaty).

Przy ocenie atrakcyjności regionu brane były pod uwagę takie czynniki jak: zasoby kapitału ludzkiego, pomoc dla inwestorów, infrastruktura techniczna (drogi, koleje, lotniska), infrastruktura społeczna (żłobki, przedszkola, szkoły), mikroklimat rynkowy (szanse powodzenia inwestycji) oraz mikroklimat administracyjny (stosunek władz lokalnych i samorządowych do inwestycji i rozwoju). Analizy przeprowadzone zostały na poziome wojewódzkim, podregionalnym, powiatowym oraz gminnym.

iS (UM Ełk)
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego