Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 22 września 2023 roku, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Szkoły Celne w Ełku
Rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat "Strategii Rozwoju Sportu w Ełku na lata 2013-2016". Mieszkańcy Ełku mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi do 9 grudnia 2012 r.

Dokument pn. "Strategia Rozwoju Sportu w Ełku na lata 2013-2016" ma na celu stworzenie ram dla rozwoju sportu w mieście Ełku.

Strategia powstała z inicjatywy: Prezydenta Miasta Ełku, Przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku, Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku oraz Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku.

Dokument został opracowany na podstawie ustaleń i analiz Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku i wniosków Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku, a także we współpracy i po konsultacjach z działaczami i trenerami klubów sportowych oraz Radą Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców na temat oceny działalności, jak również przyszłych działań w zakresie rozwoju sportu w mieście Ełku.

Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię i zgłosić uwagi na temat uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu w Ełku na lata 2013-2016". Opinie można zgłaszać od 26 listopada do 9 grudnia 2012 r. mailowo na adres: m.luba@um.elk.pl.

Uwagi można również zgłosić bezpośrednio w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4 w Ełku (pok. 374, II piętro; tel. 87 73 26 274).

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Ełku.

Projekt uchwały i zarządzenie dostępne są w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku.

iS (UM Ełk)
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego