Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 31 maja 2023 roku, imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Szkoły Celne w Ełku
Ełk oraz cały Subregion EGO mają szansę na korzystne warunki pozyskiwania funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Prezydent Ełku uczestniczył w konsultacjach z Minister Rozwoju Regionalnego i Zarządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Celem spotkania, które odbyło się 6 grudnia w Ostródzie, były konsultacje "Założeń Umowy Partnerstwa" pomiędzy Unią Europejską a Polską.

Podczas spotkania dyskutowano o nowym kształcie programów unijnych. Jednym z etapów przygotowania dokumentacji określającej zasady finansowania przez UE jest przygotowanie Założeń Umowy Partnerstwa. Prace nad dokumentem rozpoczną się w przyszłym roku, ale już teraz jest on konsultowany z przedstawicielami województw oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. Spotkanie w Ostródzie to jedna z 16 konferencji regionalnych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Wiceminister Iwona Wendel, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas oraz Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Projekt Umowy Partnerstwa zawiera pierwsze regulacje dotyczące zasad podziału funduszy unijnych w kolejnej perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Minister Elżbieta Bieńkowska przedstawiła nowe zasady funkcjonowania funduszy UE w nowej perspektywie. Pojawi się wiele zmian. Można spodziewać się, że środków będzie więcej, jednak nie będzie możliwości finansowania wszystkich inwestycji, na które do tej pory można było pozyskać środki z Unii Europejskiej. Wśród takich inwestycji są modernizacje ulic i dróg gminnych miejskich, infrastruktury sportowej, turystycznej, czy wodno-kanalizacyjnej.

Preferowane mają być natomiast projekty związane z informatyzacją, odnawialnymi źródłami energii, bezpieczeństwem energetycznym, funkcjonowaniem parków naukowo - technologicznych, oraz transportu miejskiego. W sposób szczególny Unia Europejska będzie traktowała budowę i przebudowę dróg ekspresowych wojewódzkich i powiatowych.

Na uwagę zasługuje fakt, że batalia Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin "EGO Kraina Bociana", której przewodniczy Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, przyniosła wymierny skutek. Subregion EGO w nowej strategii województwa oraz w przyszłym Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury ma szansę zostać potraktowany priorytetowo w zakresie realizacji inwestycji finansowanych z UE.

Warto przypomnieć, że dwa lata temu Stowarzyszenie "EGO Kraina Bociana" opracowało Program "PRO-EGO" (program interwencji samorządów terytorialnych w celu zmiany społeczno- gospodarczej we wschodniej części województwa). Program zawiera nie tylko diagnozę społeczno–gospodarczą, ale też listę ponad 50 najważniejszych projektów dla Subregionu EGO.

Trzeba dodać, że Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego pochwalił działania samorządowców z "EGO", którzy zjednoczyli się, by walczyć o dodatkowe fundusze dla Subregionu.

Prezydent Ełku w swoim wystąpieniu skierowanym do Minister Bieńkowskiej i Marszałka Protasa wyraził zadowolenie, że projekt Umowy Partnerskiej zawiera duże preferencje dla miast (tzw. polityka miejska). W imieniu samorządowców Prezydent Tomasz Andrukiewicz wyraził niezadowolenie z faktu pominięcia dofinansowania dróg lokalnych oraz zaproponował, by poszukiwać możliwości wpisania ich do dokumentów programowych.

Nowym instrumentem wsparcia mają być Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), na które zostaną przeznaczone dodatkowe pieniądze (poza tymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych). Prezydent Andrukiewicz zawnioskował do Marszała Jacka Protasa, aby ZIT-em objąć nie tylko Olsztyn jako stolicę regionu, ale także miasta subregionalne takie jak Ełk czy Elbląg. Marszałek wskazał, że będzie skłonny przyjąć taką propozycję. Oznacza to, że Ełk będzie miał do wykorzystania dodatkową pulę pieniędzy w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Jednym z priorytetowych działań w nowej perspektywie będzie polepszenie funkcjonowania systemu transportowego, dlatego też Prezydent Ełku skierował wniosek do Minister Rozwoju Regionalnego i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, by w dokumentach programowych i finansowych priorytetowo potraktować budowę międzynarodowych korytarzy transportowych: Via Baltica (drogowego) i Rail Baltica (kolejowego) oraz drogi krajowej nr 16.

Prezydent Andrukiewicz zawnioskował do Minister Bieńkowskiej i Marszałka Protasa o zapewnienie większych kwot w nowym Programie Operacyjnym dla Polski Wschodniej. Jest to Program, który wspiera największe inwestycje realizowane w województwach: warmińsko - mazurskim, podlaskim, lubelskim, kieleckim i podkarpackim. Prezydent zawnioskował także, by przeznaczyć większą pulę środków na współprace transgraniczną z Rosją i Litwą.

W najbliższych miesiącach będą trwały prace związane z nowelizacją strategii rozwoju województwa oraz opracowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego, w oparciu o który będą dzielone fundusze unijne. Prezydent Ełku będzie aktywnie uczestniczył w tych pracach.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego