Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 30 maja 2023 roku, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Szkoły Celne w Ełku
Nie bądź obojętny - jeden telefon może uratować czyjeś życie.

W związku z panującymi niskimi temperaturami apelujemy o wrażliwość i zwrócenie uwagi na los osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta oraz o zainteresowanie się sytuacją osób mieszkających samotnie, w starszym wieku, niepełnosprawnych lub rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, a nie będących w stanie własnym staraniem zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb w czasie zimy.

Należy zwrócić uwagę na osoby mieszkające na klatkach schodowych, dworcu, w piwnicach, altanach i ogródkach działkowych, pustostanach, czy węzłach ciepłowniczych.

Informacje dotyczące osób przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu należy przekazywać odpowiednim służbom miejskim:

• Straż Miejska - 986; (87) 73 26 201
• Policja - 997 lub (87) 6218200,
• Straż Pożarna - 998 lub (87) 621 71 00
• Telefon alarmowy - 112
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. (87) 621 23 81-83


Na terenie Ełku funkcjonują dwie noclegownie:

Noclegownia im. św. Ojca Pio przy ulicy Kościuszki 27 (tel. 504 070 405) prowadzona jest przez Caritas Diecezji Ełckiej. Posiada 49 miejsc noclegowych (w tym kilka dla kobiet).

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot przy ulicy Dąbrowskiego 3C (tel. 562 55 78) - przeznaczone dla ok. 32 mężczyzn (noclegownia działa całą dobę).

Pod numerem telefonu 0 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego