Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 30 maja 2023 roku, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Szkoły Celne w Ełku
Z inicjatywy Prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza oraz Ks. Biskupa Jerzego Mazura Biskupa Ełckiego 20 grudnia w Ełckim Centrum Kultury odbyło się coroczne miejskie spotkanie opłatkowe.

Co roku w Ełckim Centrum Kultury ok. 250 osób gromadzi się na miejskim spotkaniu opłatkowym. Gospodarzami spotkania są: Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jerzy Mazur Biskup Ełcki.

Wśród gości, którzy uczestniczyli we wczorajszym spotkaniu byli m.in. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Romuald Kamiński, Poseł na Sejm RP Andrzej Orzechowski, Wójt Gminy Ełk Antoni Polkowski, przedstawiciele miejskich oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, oświaty, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, bankowcy, media.

Spotkanie rozpoczęło się w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury od przedstawienia świątecznego pt. "Niesforna klasa" w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku. W przygotowanie przedstawienia zaangażowani byli nauczyciele: Hanna Tyszkiewicz, Beata Marchel, ks. Łukasz Malinowski, Witold Rogowski oraz Anna Markuszewska i Ewa Kukuć. Wszystko odbyło się pod opieką dyrektora szkoły Małgorzaty Kopiczko oraz zastępcy dyrektora Andrzeja Koca.

Po zakończeniu przedstawienia uczestnicy spotkania udali się na salę Zebra. O świąteczny nastój zadbał Mazurski zespół Pieśni i Tańca Ełk, który wykonał tradycyjne polskie kolędy.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku ks. dr Andrzej Jaśko przeczytał fragment Pisma Świętego. Następnie harcerze przekazali światło betlejemskie Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi Jerzemu Mazurowi.

Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia ks. biskupa oraz prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza. Jak co roku wszyscy uczestnicy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego