Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 12 lipca 2020 roku, imieniny: Brunona, Jana, Wery
Szkoły Celne w Ełku
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów, którzy wspierają rozwój Powiatu Ełckiego do uhonorowania prestiżową Nagrodą "Ełcki Bocian" 2013.


Nagrodę ustanowioną przez Radę Powiatu Ełckiego można uzyskać w jednej z ośmiu dziedzin:
» edukacja i wychowanie,
» kultura fizyczna, turystyka i ekologia,
» kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,
» rozwój i wspieranie przedsiębiorczości,
» rozwój samorządności lokalnej,
» rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej,
» filantropia i sponsoring,
» nagrody specjalne (przyznawane są w dziedzinach nie wymienionych wyżej lub osobom/podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Powiatu Ełckiego).

Regulamin Nagrody "Ełckiego Bociana" dostępny jest Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Zespole ds. Informacji w Wydziale Organizacyjnym (pokój 393, 396) Starostwa Powiatowego w Ełku, tel. 87 621-83-36.

Wnioski należy składać do 29 marca 2013 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego, pokój nr 127 (parter).

iS (Powiat Ełk)
Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego