Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 26 maja 2020 roku, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Szkoły Celne w Ełku
Urząd Miasta Ełku przypomina o konieczności wypowiedzenia umów z firmami odbierającymi nieczystości.

Od 1 lipca zaczną obowiązywać nowe zasady wywozu odpadów. Odpowiedzialność za odbiór i utylizację śmieci przejmą wtedy gminy. One też naliczać będą opłaty za te usługi.

Żeby nie płacić podwójnie właściciele nieruchomości powinni rozwiązać dotychczasowe umowy, informuje Artur Urbański zastępca prezydenta Ełku.

Umowę rozwiązać można na podstawie zawartego w każdym dokumencie zapisu o trybie i warunkach rozwiązania przez jedną ze stron.

Każda umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości, a odbierającym odpady komunalne powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Decyzję o rozwiązaniu umowy podejmuje właściciel nieruchomości. Pozostawienie jej bez rozwiązywania nie zwalnia od obowiązku uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

iS
Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego