Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 26 maja 2020 roku, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Szkoły Celne w Ełku
Urząd Miasta Ełku dofinansuje renowację zabytkowych budynków.

Od 27 marca można ubiegać się o udzielenie dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ełku.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości. Pieniądze mogą zostać przeznaczone np. na uzupełnienie tynków, stabilizację konstrukcji budynku lub na sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich.

Maksymalne dofinansowanie będzie wynosić połowę kosztów potrzebnych na wykonanie prac remontowych. Na renowację zabytkowych obiektów Urząd Miasta Ełku przeznaczy w tym roku 200 tys. zł.

Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia w sekretariacie prezydenta Ełku. Formularze oraz dodatkowe informacje dostępne są w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 6.

iS
Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego