Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 26 maja 2020 roku, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Szkoły Celne w Ełku
"Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom" - eliminacje w powiecie ełckim rozstrzygnięte.

W roku 2013 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił III Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla Dzieci pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby pod hasłem "Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom", ponieważ upadki są najliczniejszą grupą wypadków przy pracy rolniczej.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom przy pracy rolniczej.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VI, przy czym etap wojewódzki był poprzedzony eliminacjami niższego szczebla. Etap wojewódzki będzie zakończony do dnia 05 kwietnia 2013 roku przekazaniem do Centrali KRUS trzech najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej, które wezmą udział w etapie centralnym Konkursu.

Eliminacje do wojewódzkiego etapu Konkursu dla uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Ełckiego odbyły się w dniu 18.03.2013 roku w Placówce Terenowej KRUS w Ełku. Do Konkursu zgłoszono 63 prace z 7 Szkół Podstawowych podzielone na II grupy wiekowe: klasy 0–III - 32 prace, klasy IV–VI - 31 prac.

Wszystkie prace wzięły udział w eliminacjach do etapu wojewódzkiego. Komisja konkursowa (w składzie Bożenna Chocian i Dariusz Mońko) miała bardzo trudne zadanie, aby spośród nadesłanych prac wytypować do etapu wojewódzkiego tylko po trzy prace z każdej grupy wiekowej. Prace zostały wykonane bardzo pomysłowo, w różnych technikach i świadczą o dobrej znajomości tematu. Z tego względu wszystkie zasługują na wyróżnienie. Biorąc jednak pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu, trafność przedstawienia tematyki oraz walory estetyczne pracy i pozostałe zapisy regulaminu, do udziału w etapie wojewódzkim zakwalifikowane zostały następujące prace:

• w I grupie wiekowej (klasy 0 - 3)
I miejsce - Jakub Litwin z 2 kl. Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim
II miejsce - Gabriela Smaka z 2 kl. Szkoły Podstawowej w Bobrach
III miejsce - Łukasz Bieryło z 2 kl. Szkoły Podstawowej w Pisanicy

• w II grupie wiekowej (klasy 4 - 6)
I miejsce - Klaudia Ślicner z 4 kl. Szkoły Podstawowej w Wiśniowie Ełckim
II miejsce - Krystyna Kozłowska z 5 kl. Szkoły Podstawowej w Sypitkach
III miejsce - Paulina Piasecka z 4 kl. Szkoły Podstawowej w Rożyńsku WielkimDariusz Mońko, PT KRUS Ełk
Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego