Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 19 stycznia 2021 roku, imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Szkoły Celne w Ełku
Trwają prace eksperckie nad ustaleniem lokalizacji terminalu multimodalnego Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T w województwie warmińsko-mazurskim.

Na etapie prac przygotowawczych wskazano Ełk i Braniewo jako miejsca docelowej lokalizacji, miasta o najlepszym położeniu na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych. W chwili obecnej trwają prace związane z określeniem potencjału dla tej inwestycji.

Platforma multimodalna (terminal multimodalny) to ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku i magazynowania towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Położenie ełckiego węzła kolejowego, wybudowana obwodnica miasta, a także szeroko zakrojone plany budowy szybkiej trasy kolejowej Rail Baltica i drogi kołowej Via Baltica w pobliżu Ełku powodują, że nasze miasto wskazywane jest jako najlepsze na tę inwestycję. W Ełku przecinają się też szlaki komunikacyjne dróg krajowych nr 16 (wschód - zachód) i nr 65 (północ - południe).

Budowa takiego terminalu wspierana byłaby środkami Unii Europejskiej. Oznacza to rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy.

W chwili obecnej trwają prace studialne dotyczące zasadności tej inwestycji we wskazanej przez samorząd województwa lokalizacji: Ełku i Braniewie. Do końca października powstanie ostateczny raport. Działania te prowadzone są w ramach projektu dotyczącego koordynacji narodowych planów transportowych w Unii Europejskiej, w którym uczestniczy 22 partnerów z kilku krajów europejskich. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego jest jedynym polskim partnerem projektu. W partnerstwie cząstkowym uczestniczą także m.in. miasto Ełk, Braniewo, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, PKP PLK oraz Port Elbląg.

W Olsztynie odbyło się spotkanie z ekspertami i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, w którym uczestniczył Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. W najbliższym czasie do ełckich części ełckich przedsiębiorców trafią eksperci i ankieterzy, którzy będą badali potencjał ełckich firm, ich zapotrzebowanie na taki punkt przeładunkowo-załadunkowy i magazynowy w Ełku.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2021 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego