Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 26 lutego 2021 roku, imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Szkoły Celne w Ełku
Szanowni Państwo,
jeżeli sprawujecie osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do 5 lat, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku do 18 lat to od 01 września 2013r., możecie skorzystać z prawa do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS.

Prawo to przysługuje:
» rolnikowi lub domownikowi,
» członkowi rodziny rolnika lub domownika,
od dnia złożenia wniosku przez okres do 3 lat, a w przypadku sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przez okres do 6 lat.

Warunkiem korzystania z tego prawa jest:
» brak innego tytułu do podlegania powszechnemu ubezpieczeniu społecznemu np. z tytułu zatrudnienia, umowy zlecenia,
» brak ustalonego prawa do emerytury lub renty albo prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
» zaprzestanie prowadzenia lub zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku osób, które ją prowadzą, albo zaprzestanie współpracy przy prowadzeniu tej działalności przez osoby, które współpracują przy jej prowadzeniu,
» nie korzystanie przez drugiego rodzica z tych samych uprawnień w KRUS lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
» złożenie w jednostce KRUS wniosku o finansowanie składek wraz z oświadczeniem o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem (własnym, małżonka lub przysposobionym).

UWAGA !
Szczegółowych informacji w tym zakresie, w tym o koniecznych dokumentach, udzielają jednostki KRUS.

Dariusz Mońko, PT KRUS Ełk
Copyright © 2005-2021 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego