Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 24 lutego 2021 roku, imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Szkoły Celne w Ełku
Nieformalna grupa wyłoniona z przedstawicieli Parafialnego Zespołu Caritas w Kalinowie "Parafianki" realizuje projekt pt. "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, bierne czekanie nie daje żadnych szans".

Projekt odpowiada potrzebom podniesienia świadomości lokalnej społeczności na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:
• poznania i doskonalenia umiejętności oceny czynności życiowych,
• poznania procedur ratownictwa medycznego,
• zasad udzielania pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia różnych urazów.

14 września w Międzynarodowy Dzień Pierwszej Pomocy Przedmedycznej cała grupa jedzie do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ełku celem wzięcia udziału w ćwiczeniach pokazowych.

Organizatorzy projektu składają szczególne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do możliwości zrealizowania tego projektu a w szczególności dla:
- Wójta Gminy Kalinowo za możliwość umieszczenia tablicy informacyjnej na plaży oraz możliwość pokazu nabytych umiejętności.
- Strażakom z OSP za dużą pomoc w pokazie
- Instruktorowi Krzysztofowi Stypułkowskiemu, który z dużym zaangażowaniem przekazuje swoją wiedzę.

Duże podziękowania także dla uczestników warsztatów za chęć uczestniczenia w projekcie i podniesienie swojej wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej.

Działania w ramach projektu dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA współfinansowany przez Samorządy: Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Powiatu Ełckiego, Gminy Kalinowo.

"Działaj Lokalnie" to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem "Działaj Lokalnie" jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.Agnieszka Zyskowska - inicjatywa PARAFIANKI

Copyright © 2005-2021 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego