Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 26 lutego 2021 roku, imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Szkoły Celne w Ełku
Ruszył nabór wniosków na stypendia artystyczne na rok 2014.
Wnioski o przyznanie stypendium można składać w Urzędzie Miasta Ełku - do 31 października.

Stypendium przyznawane jest osobom szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, zamieszkującym i działającym na terenie Miasta Ełku. Stypendium jest wyrazem uznania dla osiągnięć kandydata a także formą wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki.

Stypendium przyznawane jest w jednej z dziedzin:
1. sztuki plastyczne;
2. teatr i sztuka estradowa;
3. muzyka i taniec;
4. śpiew;
5. literatura;
6. film;
7. fotografia;
8. organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku.

Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
1. jest na stałe zameldowana na terenie miasta Ełku;
2. podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia artystyczne lub w inny sposób doskonali warsztat artystyczny;
3. brała udział, stosownie do swego poziomu edukacji, w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, uzyskując w nich znaczące wyniki;
4. zaprezentuje efekt swoich działań związanych z realizacją programu stypendium mieszkańcom miasta Ełku w formie określonej w umowie stypendialnej;
5. cechuje się nienaganną postawą.

Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku - pok. nr 374.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2021 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego