Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 26 lutego 2021 roku, imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Szkoły Celne w Ełku
Teren przylegający do stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku, przy ul. Tuwima, to miejsce zielone, zadrzewione, które aż się prosi, aby je zagospodarować na miejsce odpoczynku. Mieszkańcy okolicznych osiedli wystąpili do samorządu powiatowego, właściciela nieruchomości, z petycją, aby całą działkę przeznaczyć pod rekreację.

Chcielibyśmy, by ta działka została zachowana wraz z rosnącymi na niej kilkudziesięcioletnimi drzewami, a w przyszłości by powstał tam park. Prośbę naszą motywujemy tym, że na terenie tego osiedla nie ma terenów zielonych, gdzie można byłoby spędzać czas - czytamy w nadesłanym do Starostwa Powiatowego w Ełku piśmie.

W obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod usługi oświaty i wychowania oraz zieleni parkowej. Działka nie jest zagospodarowana i po zakończeniu modernizacji powiatowego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku, stała się dla Powiatu Ełckiego zbędna jako teren pod usługi oświaty i wychowania.

Niestety zgodnie przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, powiat w zakresie swojego działania nie ma spraw dotyczących zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należą do zakresu działania gminy miejskiej Ełk. Dlatego też Zarząd Powiatu Ełckiego podjął decyzję o sprzedaży nieruchomości.

Jednakże, aby wspomóc mieszkańców i ich staraniach zdecydował, iż część obecnej działki ma pozostać terenem zadrzewionym i nie zostanie przeznaczony pod zabudowę. To las obejmujący obecnie powierzchnię 0,32 ha, który ma pozostać i być wkomponowanym w istniejącą i przyszłą zabudowę.

Na osiedlu przy ul. Tuwima są już tereny Gminy Miasta Ełk, przeznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny parku. Planowane są tam obiekty małej architektury (m.in. place zabaw dla dzieci, rekreacyjne ciągi piesze czy oczka wodne). Decyzja Zarządu Powiatu spowoduje, iż obszar przeznaczony pod rekreację będzie znacznie większy niż pierwotnie planowano.

iS (Powiat Ełk)
Copyright © 2005-2021 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego