Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 27 września 2022 roku, imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Szkoły Celne w Ełku
Organizatorzy: Urząd Miasta Ełku, Katedra Badań Filologicznych Wschód - Zachód Uniwersytetu w Białymstoku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku oraz Muzeum Historyczne w Ełku zapraszają na I Międzynarodową Konferencję Naukową Wielokulturowy Świat Siegfrieda Lenza. Historia - Współczesność - Interpretacje.
Ełk 11-12 października 2013.


Program Konferencji:

11 października (piątek)
Sala widowiskowa Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47

godz. 9:30
Uroczyste otwarcie I Międzynarodowej Konferencji
"Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza"
godz. 10:00
Prowadzenie obrad: Prof. Jerzy Kałążny (UAM w Poznaniu)
1. Prof. Hubert Orłowski (Instytut Zachodni w Poznaniu)
- Siegfried Lenz wobec dyskursu deprywacyjnego
2. Prof. Mirosław Ossowski (UG, Gdańsk)
- Przedwojenne miasto powiatowe na Mazurach w literaturze niemieckiej
3. Prof. Zbigniew Chojnowski (UWM, Olsztyn)
- Recepcja Siegfrieda Lenza w Polsce
4. Prof. Andreas F. Kelletat (Uniwersytet w Moguncji, Niemcy)
- Der gute Mann aus Lyck. Erinnerung an eine Lenz-Lektion der 60er Jahre

Dyskusja: 11:20-11:40
Przerwa: 11:40-12:00

godz. 12:00
Prowadzenie: Prof. Ewelina Kamińska (USz, Szczecin)
1. Dr Andrzej Denka (UAM, Pozań)
- Czy pisarz może być "człowiekiem politycznym"? O zaangażowaniu i kilku podstawowych rozróżnieniach w świecie Siegfrieda Lenza
2. Dr Konrad Łyjak (UMCS, Lublin)
- "Heimatmuseum" Siegfrieda Lenza oraz "Jokehnen oder Wie lange fährt man von Ostpreußen nach Deutschland" Arno Surminskiego - podobieństwa i różnice
3. Dr Katarzyna Norkowska (UMK, Toruń),
- Mazurski kilim Siegfrieda Lenza
4. Dr Ewa Płomińska-Krawiec (UAM, Poznań)
- "Muzeum ziemi ojczystej" Siegfrieda Lenza, czyli o tkaniu tożsamości

Dyskusja: 13:20-13:50
Przerwa: 14:00-15:00

godz. 15:00
Prowadzenie: Winfried Lipscher (Teolog i tłumacz, emerytowany radca Ambasady Niemiec w Warszawie)
1. Mgr Michael Sobczak (UJ, Kraków)
- "[..] środkiem świeżego śladu sań przez nasz stary las". O problemie anonimowości zła w mazurskim opowiadaniu Siegfrieda Lenza "Gelegenheit zum Verzicht"
2. Christiane Freudenstein-Arnold (Getynga, Niemcy)
- Siegfried Lenz und seine sich verändernde Stellung im deutschen Literaturbetrieb. Die Lenz-Rezeption in der Zeitschrift "Text+Kritik", im "Kritischen Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur" und in "Kindlers Literatur Lexikon"
3. Dr Magdalena Żółtowska-Sikora
- "Słodkie Sulejki" Lenza w kontekście mazurskich "opowieści uciesznych"
4. Mgr Aleksandra Burdziej (UMK, Toruń),
- Wschodniopruski Heimat w oczach niemieckich wnuków: Petra Reski i jej powieść "Daleki kraj"

Dyskusja 16:20-16:50


godz. 18:00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, ul. Armii Krajowej 17 B
Wieczór autorski prof. Andreasa Kelletata
- prowadzenie: Dr Przemysław Chojnowski
- tłumaczenie: Dr Rafał Żytyniec


12 października (sobota)
Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4

godz. 9:30
Promocja tomu Siegfrieda Lenzna "Słodkie Sulejki",
Kornelia Kurowska ze Stowarzyszenia "Borussia"

godz. 10:00
Obrady Konferencji, prowadzenie: Prof. Leszek Żyliński (UMK, Toruń)
1. Prof. Jerzy Kałążny (UAM, Poznań)
- Dyskretne wyznanie wiary literaturę. Na marginesie tomu opowiadań Siegfrieda Lenza "Die Maske"
2. Winfried Lipscher (Teolog i tłumacz, emerytowany radca Ambasady Niemiec w Warszawie)
- "Sulejki były wszędzie"
3. Prof. Ewelina Kamińska (Uniwersytet Szczeciński),
- Obrazy z Mazur we współczesnej niemieckiej literaturze dla młodzieży
4. Prof. Krystyna Szcześniak (UG, Gdańsk)
- Świat roślinny zapisany w "Słodkich Sulejkach" S. Lenza

Dyskusja: 11:20-11:40
Przerwa: 11:40-12:00

godz. 12:00
Prowadzenie: Prof. Krystyna Szcześniak (UG, Gdańsk)
1. Dr Ryszard Chodźko (UwB, Białystok)
- Powojenne pejzaże świadomości w "Zapiskach spekulanta" Siegfrieda Lenza
2. Dr Magdalena Kardach (UAM, Poznań)
- Centrum - Peryferie. Prusy Wschodnie pomiędzy dwoma dyskursami
3. Dr Anna Gajdis (Uwr, Wrocław)
- "Küste im Fernglas" w kontek..cie estetycznego dyskursu spojrzenia w literaturze niemieckiej XIX i XX wieku
4. Dr Andrzej Pilipowicz (UW-M, Olsztyn)
- Więzy krwi i wody. "Kąpiel we Wszscińsku" Siegfrieda Lenza i "Szwabska kąpiel" Herty Müller
5. Mgr Kamila Gieba (UZ, Zielona Góra)
- Dwa obrazy wielokulturowości Mazur. "Muzeum ziemi ojczystej" Siegfrieda Lenza i "Trud ziemi nowej" Eugeniusza Paukszty - szkic porównawczy

Dyskusja: 13:40-14:00
14:15 Zakończenie Konferencji

Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego