Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 27 września 2022 roku, imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Szkoły Celne w Ełku
Biuro Wspierania Przedsiębiorczości w Ełku prowadzi bezpłatne doradztwo skierowane do bezrobotnych ełczan, którzy chcą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w ramach projektu "Mój cel - przedsiębiorczość".

Wkrótce rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Mój cel - przedsiębiorczość" realizowanego przez Powiat Gołdapski. W ramach pierwszego naboru wniosków dotację otrzymało m.in. 6 ełczan (powstało 6 firm).

Dotacje mogą otrzymać osoby należące do jednej lub kilku z następujących kategorii:
• osoby w wieku 15-24 lata,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby z terenów wiejskich,
• osoby w wieku 50-64 lata,
• kobiety.

Wyłonieni uczestnicy projektu (55 osób) otrzymają wsparcie szkoleniowo- doradcze, a po ocenie przygotowanych przez nich biznesplanów 46 osób otrzyma dotację oraz - na wniosek - wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Bezrobotni ełczanie zainteresowani ubieganiem się o dotację mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa prowadzonego przez Biuro Wspierania Przedsiębiorczości w Ełku.

Zakres doradztwa obejmuje m.in. zakładanie własnej działalności gospodarczej oraz przygotowanie dokumentów wymaganych do uzyskania dotacji. Doradztwo prowadzone jest w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości w Ełku przy ul. Małeckich 3, lok. 12. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: doradztwo.wsparcie@wp.pl lub telefonicznie: 668 00 47 48.

Projekt "Biuro Wspierania Przedsiębiorczości" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego