Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 27 września 2022 roku, imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Szkoły Celne w Ełku
Prezydent Ełku wręczył dziś stypendia sportowe, które tym razem otrzymało pięciu zawodników Ełckiego Klubu Sportowego "Płomień".

Na podstawie ustaleń i rekomendacji Kapituły ds. Stypendiów i Nagród Sportowych prezydent Ełku przyznał kolejne stypendia w dziedzinie kultury fizycznej.

Stypendium jest formą wsparcia materialnego zawodników umożliwiającą rozwój kariery sportowej. Przyznawane są w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu.

Tym razem stypendium na okres trzech miesięcy otrzymało pięciu zawodników Ełckiego Klubu Sportowego "Płomień":

1. Paweł Łochnicki
2. Patryk Gondek
3. Adrian Bebłowski
4. Krystian Harasimowicz
5. Piotr Szuliński


Najlepsi ełccy sportowy mogą liczyć także na Nagrody, które są wyrazem uznania dla:
• zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,
• trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe ich zawodników,
• klubów (w tym działających w formie stowarzyszenia), związków sportowych, instytucji, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.

Dodatkowa możliwość to wyróżnienia, które przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: "zawodnik", "trener/instruktor" i "zespół sportowy", za wybitne osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Do składania wniosków na nagrody, stypendia, czy wyróżnienia uprawnione są kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, uczelnie oraz inne podmioty.


Kolejny termin składania wniosków na stypendia sportowe mija 15 grudnia, natomiast wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać przez cały rok.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego