Ełk

Wiadomości Ełk

Czwartek, 21 lutego 2019 roku, imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
Medalem "Za Zasługi dla Policji" uhonorowano dziś Prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza.

Dzisiaj (2 grudnia) w Urzędzie Miasta Ełku odbyło się uroczyste wręczenie medali i odznak zasłużonym policjantom oraz pracownikom Komend Powiatowych i Miejskich Policji z: Ełku, Giżycka, Gołdapi, Olecka, Pisza i Węgorzewa. Medalem "Za Długoletnią Służbę" wyróżnino 28 osób, w tym 11 przyznano funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Odznaki "Zasłużony Policjant" otrzymało 8 funkcjonariuszy, w tym 6 z Ełku.

Uhonorowano także Prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza, który otrzymał Srebrny Medal "Za Zasługi dla Policji". Medal przyznano za inicjowanie działań mających na celu zapobieganie zjawiskom kryminogennym we współdziałaniu z organami państwowymi, samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi.

Odznakę Honorową otrzymał Starosta Ełcki Krzysztof Piłat za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności statutowej NSZZ Policjantów i środowiska policyjnego.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Ełku insp. Marek Hyzopski. Medale oraz odznaki wręczał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Józef Gdański wspólnie z Prezydentem Ełku Tomaszem Andrukiewiczem.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2019 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego