Ełk
Niedziela, 1 października 2023 roku, imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Szkoły Celne w Ełku

Mały Ruch Graniczny dla Ełku

drukujwiększa czcionkamniejsza czcionka Opublikowano dnia 2014-01-28
Rada Miasta na wniosek Prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza wystąpiła dzisiaj do Prezesa Rady Ministrów o rozszerzenie strefy Małego Ruchu Granicznego o miasto Ełk, powiat ełcki i południowe powiaty województwa warmińsko - mazurskiego.

Mały Ruch Graniczny (MRG) jest znaczącym bodźcem aktywizacji współpracy na pograniczu polsko - rosyjskim, zarówno w ujęciu gospodarczym, jak i społecznym oraz kulturalnym. Mieszkańcy obszarów należących do strefy MRG mają możliwość częstszych kontaktów, co służy rozwojowi branży turystycznej i handlowej. Ponadto dzięki MRG rozwija się również współpraca naukowa, wymiana młodzieży oraz wzajemne kontakty organizacji pozarządowych.

Powiat ełcki będący pomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin "Ełk Gołdap Olecko Kraina Bociana", realizuje wspólne działania w celu wzmocnienia ponadregionalnego potencjału gospodarczego, kulturowego i społecznego. Z uwagi na to, że powiat ełcki jako jedyny pozostaje poza granicami strefy MRG, został w ten sposób pozbawiony szansy aktywnego kontynuowania działań z zakresu współpracy z instytucjami i przedsiębiorcami z obwodu kaliningradzkiego (m.in. miastem Oziersk, Gusiev) czy pogłębiania więzi i kontaktów transgranicznych.

Miasto Ełk realizując inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską (Miejska Strefa Rozwoju, w tym Park Naukowo - Technologiczny) oraz Skarb Państwa (Podstrefa Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.), nie mając szans w konkurowaniu z obszarami położonymi w centralnej części Polski, swoją szansę w rozwoju gospodarczym upatruje we współpracy z najbliższym partnerem zagranicznym – obwodem kaliningradzkim.

W chwili obecnej współpraca w sektorze gospodarki w porównaniu z obszarami bezwizowymi w powiecie ełckim rozwija się o wiele mniej dynamicznie i nie daje oczekiwanych efektów. Możliwości zarówno Polski jak i Federacji Rosyjskiej w sektorze współpracy gospodarczej są o wiele większe. Formalności wizowe i utrudnienia na granicy (w tym wielogodzinne kolejki do odprawy celnej) nie sprzyjają pogłębianiu tej współpracy.

Decyzja podjęta na podstawie z góry ustalonej, ścisłej odległości powiatu od granicy 30 km (powiat ełcki - 34 km) była wysoce krzywdząca. Nie uwzględniała ona, jak ma to miejsce w przypadku strony rosyjskiej, wieloletnich więzi jakie łączą dany region.

Miasto Ełk, trzecie co do wielkości miasto w województwie, pełniące funkcję ośrodka ponadregionalnego posiada duży potencjał wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Ma to istotne znaczenie w kontekście zaplanowanych na 2018 r. w Rosji mistrzostw świata w piłce nożnej. Zapotrzebowanie w obwodzie kaliningradzkim będzie dotyczyło przede wszystkim branży budowlanej (infrastruktura stadionowa, hotelowa, dojazdowa, transportowa), ale także sfer takich jak rewitalizacja i odbudowa miasta.

Wprowadzenie strefy Małego Ruchu Granicznego nie potwierdziło obawy o nasilenie przestępczości pospolitej w regionach przygranicznych, a przede wszystkim obaw o naruszenie umowy o MRG.

Granica Unii Europejskiej nie może być "żelazną kurtyną" dzielącą sąsiadujące regiony, powinna, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, umożliwiać szerokie kontakty i współpracę społeczności lokalnych.

Mając na uwadze dobro mieszkańców i dalszy dynamiczny rozwój obszaru ełckiego, Rada Miasta Ełku zaapelowała o podjęcie stosownych działań, które spowodują rozszerzenie strefy Małego Ruchu Granicznego o miasto Ełk, Powiat Ełcki i południowe powiaty województwa warmińsko - mazurskiego.

Radni z wnioskiem zwrócili się do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych, Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, parlamentarzystów Warmii i Mazur, a także starostów, burmistrzów i wójtów powiatów, miast i gmin z województwa warmińsko - mazurskiego nieobjętych Małym Ruchem Granicznym.
iS (UM Ełk)
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego