Ełk
Środa, 31 maja 2023 roku, imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Szkoły Celne w Ełku

Stypendium szkolne socjalne na rok 2014/2015

drukujwiększa czcionkamniejsza czcionka Opublikowano dnia 2014-08-19
W Urzędzie Miasta Ełku przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego socjalnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.

Do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony jest:
1. uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej (szkoły podstawowej - kl. I do VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej), wychowanek publicznego i niepublicznego ośrodka, słuchacz publicznego i niepublicznego kolegium (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia),

2. uczeń/słuchacz, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 456 zł,

3. uczeń/słuchacz, który zamieszkuje na terenie miasta Ełku.

Konieczne jest spełnienie wszystkich trzech kryteriów.

Wnioski o stypendium przyjmowane są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku - w następujących terminach:
• od 15 sierpnia do 15 września 2014 roku - w przypadku uczniów,
• od 15 sierpnia do 15 października 2014 roku - w przypadku słuchaczy.

Formularze wniosków oraz dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku w pokoju nr 369 (II piętro) oraz pod numerem tel. (087) 73-26-269.
iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego