Ełk
Sobota, 2 lipca 2022 roku, imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
Szkoły Celne w Ełku

Województwo konsultuje

drukujwiększa czcionkamniejsza czcionka Opublikowano dnia 2014-09-22
Szanowni Państwo,

Konsultacje społeczne to jedna z form aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. To możliwość czynnego wyrażania opinii na temat wydarzeń, regulacji prawnych, które bezpośrednio nas dotyczą. Zadaniem programu "Województwo konsultuje" jest wzmocnienie jakości oraz efektywności tego procesu w naszym regionie. W ramach tej inicjatywy grupa robocza składająca się przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego wypracowała narzędzia ułatwiające ten proceder. Jest to m.in. podręcznik, platforma internetowa oraz opisana metoda "Open Space" do prowadzenia konsultacji społecznych. Kolejnym etapem programu jest przetestowanie w praktyce stworzonych udogodnień.Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne!

Przedmiotem konsultacji będzie projekt "Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015" – dokument, który określa cele, zasady i zakres współdziałania organizacji z samorządem. Istotne jest więc odpowiednie wypracowanie jego treści.

Mając powyższe na uwadze Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa wraz z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego pragnie serdecznie zaprosić do udziału w spotkaniu konsultacyjnym 30 września 2014 roku o godzinie 15:30 w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku, ul. Podmiejska 5. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o innowacyjne narzędzia o instrukcje zawarte w podręczniku oraz o metodę Open Space.

Serdecznie zapraszamy Państwa do dyskusji nt. zapisów programu, organizacji otwartych konkursów ofert, oceny projektów i zasad działania komisji konkursowych czy trybu pozakonkursowego.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu konsultacyjnym zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do dnia 26 września 2014 roku godz. 15.00, na adres: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa e.warnel@federacjafosa.pl. Wszelkich informacji udzieli: Pani Ewelina Warnel z Federacji FOSa, tel. 89 523 60 92 lub p. Małgorzata Król z Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ełku (tel. 87 621 65 32).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach przedstawicieli organizacji pozarządowych, bo to w jaki sposób będzie kształtowała się współpraca z samorządem w przyszłym roku zależy właśnie od Was.

Małgorzata Król
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego