Ełk
Sobota, 2 lipca 2022 roku, imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
Szkoły Celne w Ełku

Nabór wniosków na stypendia artystyczne

drukujwiększa czcionkamniejsza czcionka Opublikowano dnia 2014-09-24
Do 31 października w Urzędzie Miasta można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego na rok 2015.

Stypendium przyznawane jest osobom szczególnie utalentowanym, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, jako wyraz uznania dla osiągnięć, a także jako forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki. Stypendium przyznawane jest w jednej z następujących dziedzin:
1. sztuki plastyczne;
2. teatr i sztuka estradowa;
3. muzyka i taniec;
4. śpiew;
5. literatura;
6. film;
7. fotografia;
8. organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku.

Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
1.
jest na stałe zameldowana na terenie miasta Ełku lub działa w obszarze kultury na terenie miasta Ełku;
2. podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia artystyczne lub w inny sposób doskonali warsztat artystyczny;
3. brała udział, stosownie do swego poziomu edukacji, w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, uzyskując w nich znaczące wyniki;
4. zaprezentuje efekt swoich działań związanych z realizacją programu stypendium mieszkańcom miasta Ełku w formie określonej w umowie stypendialnej;
5. cechuje się nienaganną postawą.

W tym roku Prezydent Ełku zmienił regulamin, dzięki czemu szansę otrzymania stypendiów mają także osoby, które nie są zameldowane w Ełku, ale działają w obszarze kultury na terenie miasta.
iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego