Ełk
Piątek, 1 lipca 2022 roku, imieniny: Bogusza, Haliny, Mariana
Szkoły Celne w Ełku

Konsultacje projektu koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego

drukujwiększa czcionkamniejsza czcionka Opublikowano dnia 2014-09-29
Prezydent Miasta Ełku zaprasza przedstawicieli samorządu, ełckich instytucji publicznych, lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, mediów oraz mieszkańców Ełku do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego".

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2025 to dokumenty strategiczne, na podstawie których Miasto Ełk wraz z pozostałymi jednostkami tworzącymi EOF (gminami: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy oraz Powiatem Ełckim), pozyskiwać będą środki na rozwój całego obszaru w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

W koncepcji wskazano kierunki rozwoju obszaru, które znajdą odzwierciedlenie we wnioskach o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje są prowadzone od 26 września do 30 października 2014 r.

Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można zgłaszać wyłącznie na specjalnym formularzu konsultacyjnym, który wraz z projektem Koncepcji dostępny jest w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  tutaj »

Wypełniony formularz można złożyć:
• osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, pok. 114),
• wysłać na adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk,
• przesłać elektronicznie na adres: m.muzylo@um.elk.pl

W ramach konsultacji zaplanowano również spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 22 października 2014 r. o godz. 13:00 w Hotelu Rydzewski w Ełku. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są pod numerem telefonu (87) 73 26 131/132 lub mailowo: m.muzylo@um.elk.pl.
iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego