Ełk
Środa, 31 maja 2023 roku, imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Szkoły Celne w Ełku

Ełk – miasto z 590-letnią historią - konkurs

drukujwiększa czcionkamniejsza czcionka Opublikowano dnia 2015-05-12

Regulamin konkursu plastycznego „Ełk – miasto z 590-letnią historią”
 
§ 1

Organizatorem konkursu plastycznego „Ełk – miasto z 590-letnią historią”, zwanego dalej konkursem jest Ełckie Centrum Kultury, Szkoła Artystyczna.

§ 2

Celem konkursu jest budowanie lokalnej tożsamości w oparciu o zasoby kulturowe i historyczne, pogłębianie wiedzy o tradycji i kulturze Ełku.

§ 3

Tematem przewodnim konkursu jest: „Ełk – miasto z 590-letnią historią”.

§ 4

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Praca musi być wykonana samodzielnie.

§ 5

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat z terenu Ełku i powiatu ełckiego.

§ 6

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy konkursu wykonują prace w formacie od A4 do A2 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, grafika, z wyłączeniem technik komputerowych). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko 1 pracę, na odwrocie której wpisuje: tytuł pracy, imię, nazwisko, wiek oraz dane teleadresowe.
3. Osoby składające wniosek w załączeniu do pracy konkursowej powinny dostarczyć zgodę rodziców (osoby niepełnoletnie) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Załączniki są dostępne na stronie internetowej www.szkolaartystyczna.elk.pl. Brak tych dokumentów skutkuje odrzuceniem pracy konkursowej.
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie praw autorskich i praw pokrewnych na rzecz organizatora oraz na zamieszczenie informacji o konkursie i jego wynikach w wydawnictwach, publikacjach oraz na stronach www.
5. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 1 czerwca 2015 roku. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

§ 7

Zasady przyznawania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją, a decyzja Komisji jest ostateczna.
2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze i nagrodzi 20 najlepszych prac. Możliwe jest inne rozdysponowanie nagród. Autorzy otrzymają nagrody rzeczowe lub bony prezentowe.
3. Wystawa prac odbędzie się w Szkole Artystycznej.

§ 8

Prace należy składać do sekretariatu Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21, 19-300 Ełk. Kontakt: sekretariat.szarte@eck.elk.pl, tel. 87 520 00 48.
SzArte Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego