Ełk
Środa, 31 maja 2023 roku, imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Szkoły Celne w Ełku

Dofinansowanie wyprawki szkolnej

drukujwiększa czcionkamniejsza czcionka Opublikowano dnia 2015-08-18
Do 8 września 2015 r. można składać wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej.

O wsparcie mogą starać się rodziny, w których miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 574 zł. Dochód może być wyższy jeżeli rodzina znajduje się w szczególnej sytuacji życiowej np.: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność lub ciężka choroba.

W tym roku o dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania wynosi od 175 zł do 770 zł.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2014 roku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodu, a tam gdzie dochód przekracza 574 zł dołączyć należy uzasadnienie.
iS
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego