Ełk
Wtorek, 30 maja 2023 roku, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Szkoły Celne w Ełku

Stypendia dla prymusów

drukujwiększa czcionkamniejsza czcionka Opublikowano dnia 2015-09-01
Nabór wniosków na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Ełk.

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendiów za aktywność społeczną i wyniki w nauce na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2015 r.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie ełckich szkół podstawowych (kl. V i kl. VI), gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
• są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego,
• osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:
• dyrektor szkoły, Rada Rodziców,
• rodzice, opiekunowie prawni ucznia,
• fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na rzecz uczniów.

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369 – II piętro), tam też można pobrać odpowiednie formularze oraz uzyskać dodatkowe informacje.

W 2015 r. w budżecie miasta na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce zaplanowano 40 000 zł.
iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego