infoSerwis Ełk - ełcki serwis informacyjny - wiadomości, wydarzenia, imprezy, ogłoszenia, firmy

Wtorek, 3 października 2023 roku, imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy

12,7 mln zł dla Ełku na odnowę miasta

Opublikowano dnia 2016-12-30
Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz Marszałek Województwa Gustaw Brzezin podpisali umowy na realizację trzech inwestycji w przestrzeni naszego miasta, na które - w ramach konkursu - udało się miastu Ełk pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Fot. UM Ełk
Umowy podpisano 29 grudnia w Olsztynie. Dzięki środkom unijnym pozyskanym przez Miasto Ełk, w latach 2017-2018 realizowane będą trzy duże projekty związane z odnową przestrzeni naszego miasta. Łączna wartość projektów to 17 mln 352 tys. zł - dofinansowanie 12 mln 752 tys. zł, wkład własny miasta 4,6 mln zł.

Projekt I
„Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”. Projekt zakłada modernizację 11 różnych podwórek (m.in. przy ulicach Świackiego Sępa, Moniuszki, Orzeszkowej, Mickiewicza, Wojska Polskiego) położonych w centrum miasta. Na odnowionych terenach, którym nadane zostaną nowe funkcje, pedagodzy ulicy oraz animatorzy poprowadzą zajęcia społeczno-integracyjne i aktywizujące dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców Ełku.

Całkowita wartość projektu – 6,9 mln zł, dofinansowanie – 3,9 mln zł zł, wkład własny – 2 mln 970 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2018 roku.


Projekt II
"Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I". W ramach projektu odnowiona zostanie zachodnia część terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej, w tym m.in. wykonane zostaną: adaptacja zabytkowego budynku stacji do potrzeb działalności Muzeum Historycznego w Ełku, prace porządkowe polegające na usunięciu obiektów w złym stanie technicznym, zagospodarowanie terenów zielonych wokół zabytkowego budynku stacji, zainstalowanie elementów małej architektury, oświetlenie, a także renowacja zabytkowego taboru (lokomotyw, wagonów).

Całkowita wartość projektu – 5,3 mln zł, dofinansowanie – 4,4 mln zł, wkład własny – 853 tys. zł. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.


Projekt III
„Rewitalizacja pokoszarowego obiektu przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej”. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace m.in. modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A, będącego obecnie w złym stanie techniczny, zagospodarowanie terenu wokół budynku i wykonanie drogi dojazdowej do obiektu wraz z miejscami postojowymi. Docelowo w zrewitalizowanym budynku powstanie Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS) – miejsce, gdzie zostaną utworzone pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych oraz współpracy międzypokoleniowej. Będą tam prowadzone działania aktywizujące społecznie dzieci, młodzież i dorosłych, a także zawodowo dorosłych. Z Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej będą korzystać także ełccy animatorzy i pedagodzy ulicy, którzy będą realizowali zajęcia wspierające dzieci, młodzież i dorosłych, borykających się z różnymi problemami.

Całkowita wartość projektu: 5,2 mln zł, dofinansowanie – 4,4 mln zł, wkład własny – 778 000 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2018 roku.Odnowione przestrzenie oraz nowoczesne obiekty będą dobrą wizytówka miasta, a także nową przestrzenią do aktywnego wypoczynku mieszkańców, gości oraz turystów. Natomiast Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej będzie nie tylko ważnym ogniwem zrzeszającym organizacje pozarządowe i liderów aktywizacji społecznej, ale stanie się miejscem działań mających na celu odnowę i ożywienie zabytkowej dzielnicy miasta – Śródmieścia oraz poprawy sytuacji życiowej, materialnej i zawodowej jego mieszkańców.
iS (UM Ełk)

Reklama